Thay đổi lối sống có thể kéo dài các nhiễm sắc thể (Telomeres) – thước đo của lão hóa tế bào, và thậm chí kéo dài tuổi thọ

Nhiều phát hiện cho thấy nhiễm sắc thể có thể dài ra và thay đổi cuộc sống con người. Các nghiên cứu chỉ ra rằng các nhiễm sắc thể dài hơn sẽ dẫn đến việc chúng ta sẽ ít bệnh tật hơn, hạnh phúc và thành công hơn. Theo báo cáo khoa học của UCSF, chế độ ăn uống, thiền và luyện tập sẽ giúp cải thiện các yếu tố chính nhằm chống lại lão hóa tế bào. Mặt khác, một thí nghiệm nhỏ lần đầu tiên cho thấy sự thay đổi trong chế độ ăn uống, luyện tập thể dục thể thao, kiểm soát áp lực và tham gia các hoạt động xã hội cũng có thể giúp kéo dài các nhiễm sắc thể – các trình tự lặp lại của ADN ở các đầu mút nhiễm sắc thể và ảnh hưởng tới quá trình lão hóa.
Đây là thử nghiệm có kiểm soát đầu tiên cho thấy rằng bất kỳ sự can thiệp nào cũng có thể ảnh hưởng đến việc kéo dài nhiễm sắc thể theo thời gian.